ورود کاربر
نام کاربری :
کلمه عبور :
تصویر امنیتی
کد امنیتی :
ثبت نام

اهداف

هدف از طرح دانشگاه هاي همزاد

دانشگاه هاي همزاد براي ايجاد همكاري بين المللي در سطح آموزش عالي به وجود آمده اند و سعي مي شود از طريق اين طرح، ميان دانشگاه هاي سراسر جهان پيوند علمي به وجود آيد و جريان انتقال سريع دانش از طريق ايجاد شبكه هاي بين المللي و ساير ارتباطات امكان پذير شود. طي اين طرح، مراكز پيشرفتة مطالعه و تحقيق در كشورهاي در حال توسعه ايجاد مي شود تا شكاف موجود در حوزه دانش ميان كشورهاي صنعتي و غيرصنعتي به حداقل برسد.       
هدف از طرح دانشگاه هاي همزاد، برقراري همكاري ميان دانشگاهي و ايجاد مراكزي است تا دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و محققان بتوانند به تحصيل و پژوهش بپردازند. كرسي هاي يونسكو اشكال گوناگوني دارند. فعاليت هاي اين بخش مي تواند شامل تربيت كاركنان، تدريس، كارورزي در رشته هاي مختلف و نيز پژوهش و آموزش و حمايت از تأسيس كتابخانه ها و آزمايشگاه ها شود.بودجة كرسي هاي يونسكو و دانشگاه هاي همزاد از طريق دانشگاه هاي پيشنهاد كننده و مؤسسات بين المللي تأمين مي شود.

كرسي يونسكو يك واحد تدريس و تحقيق در يك دانشگاه يا يك مؤسسه آموزش عالي است. هر واحد آموزشي بايد شامل موارد زير باشد:          
1ـ يك دارنده كرسي به عنوان مسؤول علمي آن 
2ـ تعدادي مدرس و پژوهشگر از مؤسسه ميزبان
3ـ تعدادي دانشجو و پژوهشگر جوان، كه در حال ادامه تحصيلات تكميلي خود هستند و يا سعي دارند كارآموزي پيشرفته اي را در اين كرسي بگذرانند.           
ـ كرسي يونسكو در يكي از دانشكده هاي يك دانشگاه برپا مي شود و هدف از آن تقويت برنامه تدريس و تحقيق در يك رشته خاص است. اين كرسي داراي بُعد بين المللي است و از اين نظر، دانش نظري كشورهاي شمال را به جنوب منتقل مي كند.
ـ كرسي يونسكو با توافق بين كشور مورد نظر و يونسكو به وجود مي آيد و تلاش مي شود تا با استخدام نيروهاي بين المللي در رشته هايي كه با كمبود نيروهاي متخصص مواجه است شرايط را براي توسعه دانش نظري و كاربردي در آن حوزه فراهم كند

طراحی سایت پافکو